Polska Wieś w Europie

Wiesz, czym jest nowoczesne rolnictwo? Wiesz jak wspiera je Unia Europejska? Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy dla szkół rolniczych pn. "Polska Wieś w Europie".
Zapraszamy do niej Uczniów szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rolnictwo to serce europejskiego ekosystemu

Rolnicy produkują wysokiej jakości żywność dla około 450 mln obywateli/obywatelek Unii Europejskiej. Ich zaangażowanie jest niezbędne w walce ze zmianami klimatu, w zachowaniu różnorodności i ożywianiu obszarów wiejskich.

Zarządzanie nowoczesnym gospodarstwem

Edukacja i zdobywanie umiejętności w zakresie zarządzania nowoczesnym gospodarstwem rolnym w Unii Europejskiej to działanie, które warto podjąć! Europejskie rolnictwo jest innowacyjne i potrzebuje wykształconych rolników.

Edukacja dla nowoczesnego rolnictwa

Celem Konkursu „Polska Wieś w Europie” jest promocja wśród uczniów szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiedzy o Unii Europejskiej oraz o nowoczesnym rolnictwie w UE. Patronat honorowy nad  Konkursem objęli Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. Rolnictwa, oraz Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Etapy konkursu

Etap szkolny

Szkoły zgłaszają
3-osobowe drużyny

Etap regionalny

Test wiedzy
(etap pisemny)

Etap ogólnopolski

Turniej wiedzy
(etap ustny)

Dla uczniów

Sprawdź swoją wiedzę o nowoczesnym rolnictwie i zdobądź atrakcyjne nagrody!

SZCZEGÓŁY

Dla nauczycieli

Zgłoś swoją drużynę do olimpiady i udowodnij, że Twoja szkoła jest najlepsza!

SZCZEGÓŁY

caret-down caret-up caret-left caret-right
Janusz Wojciechowski Komisarz UE ds. Rolnictwa

Drodzy Uczniowie!

Mam zaszczyt zaprosić Was do udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy dla szkół rolniczych pn. „Polska Wieś w Europie”. Jest to okazja, aby pozytywnie zakończyć ten trudny rok poprzez uczestnictwo w ambitnym projekcie odkrywającym relacje między polską wsią a wspólnotą europejską. Poza poszerzeniem wiedzy o Unii Europejskiej i jako docenienie Waszego wysiłku włożonego w przygotowania do konkursu, czekają na Was fantastyczne nagrody, które z pewnością Was usatysfakcjonują.

Dlaczego jest to inicjatywa warta zainteresowania? Wieś oraz jej rozwój to niezwykle istotne kwestie dla Komisji Europejskiej i jej programu na kolejne lata. Tak jak wiele innych dziedzin, rolnictwo stoi przed szeregiem wyzwań, którym będzie musiało stawiać czoła w najbliższej przyszłości. Kwestie zmiany klimatu, ograniczenia emisji oraz niestabilność rynkowa będą wymagały innowacyjnych rozwiązań oraz przełomowego podejścia do spraw związanych z obszarami wiejskimi. Dlatego pokładamy nadzieję w młodzieży, która ma potencjał, aby wprowadzić powiew świeżości w sposób zarządzania gospodarstwami rolnymi w Polsce. Aby to osiągnąć, niezwykle ważne jest, abyście byli świadomi, jakie procesy zachodzą w Unii Europejskiej, oraz jakie korzyści czerpie z nich rolnictwo.

Obszary wiejskie stanowią nieoceniony element europejskiej gospodarki. Produkty pochodzące z tych upraw trafiają do ponad 447 milionów konsumentów w całej UE. Rola wspólnej polityki rolnej polega na zapewnieniu zrównoważonej i przystępnej cenowo produkcji. Wprowadzanie praktyk przyjaznych dla środowiska i klimatu, a także pracowników, to sprawy kluczowe. Poprzez liczne dotacje, europejska polityka rolna wspomaga rozwój gospodarstw, przystosowuje je do współczesnych potrzeb oraz przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dzięki tym aktywnościom, wieś staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem do życia i pracy dla wszystkich.

Szczególnie istotnym elementem działań wdrażanych w kolejnych latach jest rosnące znaczenie rozwiązań technologicznych i cyfryzacyjnych, mających za zadanie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Jako Komisja Europejska liczymy na Wasz aktywny udział w zielonej transformacji polskiej wsi. Udział w konkursie to pierwszy krok, aby stać się częścią zmiany na lepsze.

Życzę powodzenia oraz dobrej zabawy podczas udziału w konkursie.

Z wyrazami szacunku,
Komisarz UE ds. Rolnictwa
Janusz Wojciechowski

 

Czesław Siekierski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Drodzy Uczniowie!

Przed nami emocje związane z III edycją Ogólnopolskiego konkursu wiedzy pn.:  „Polska Wieś w Europie", dla uczniów szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs organizowany jest w celu rozpowszechniania wiedzy z zakresu nowoczesnego rolnictwa Unii Europejskiej, zapoznania uczniów szkół rolniczych  z tematyką integracji europejskiej w kontekście polskiej wsi, przybliżenia unijnej polityki dotyczącej rolnictwa i programów unijnych, jak również samego funkcjonowania struktur Unii Europejskiej.

Dodatkową wartością Konkursu będzie dostrzeżenie szerokich możliwości wykorzystania środków unijnych na obszarach wiejskich, a pozyskana wiedza i zdobyte informacje ukażą, jak ważna jest edukacja w szkołach rolniczych w aspekcie ich rozwoju. W rolniczym szkolnictwie zawodowym tkwi potencjał, który z pewnością przyczyni się w przyszłości do zrównoważonego rozwoju polskiego rolnictwa, a nowoczesna wiedza przekazywana w szkołach rolniczych pozwoli lepiej zrozumieć realne wyzwania i możliwości stawiane przed środowiskami rolniczymi.

W ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej duża część środków finansowych trafia do małych i średnich gospodarstw rodzinnych, jak również do młodych rolników. Ponadto Wspólna Polityka Rolna stawia duży nacisk na kwestie klimatu i środowiska, dobrostanu zwierząt oraz sięga do opracowanej przez Komisję Europejską strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 zatwierdzony przez Komisję Europejską będzie przede wszystkim wspierał zrównoważony rozwój polskich gospodarstw rolnych, sektor przetwórstwa oraz w szczególności poprawę warunków życia i pracy na wsi. Plan ten będzie także skupiał się na wykorzystaniu energii odnawialnej, jak również wzmacnianiu różnorodności gospodarczej.

Jestem przekonany, że przygotowanie do Ogólnopolskiego konkursu wiedzy dla szkół rolniczych pn.: „Polska Wieś w Europie" pozwoli uczniom szkół zrzeszonych w Sieci Szkół Rolniczych poszerzyć wiedzę w zakresie funkcjonowania i finansowania polskiego i europejskiego rolnictwa, a energia  włożona w przygotowanie do Konkursu w przyszłości okaże się kluczem do zrozumienia roli polskiej wsi w kontekście europejskim. Dodatkową zachętą do zgłębienia tematyki Konkursu są wspaniałe bonusy – trzem najlepszym zespołom zostaną wręczone nagrody finansowe, a dla pięciu najlepszych drużyn przewidziana jest możliwość udziału w wizycie studyjnej w Brukseli.

Cieszę się, że Szkoły tak gremialnie przystąpiły do Konkursu, który oprócz możliwości zdobycia cennych nagród, pozwoli zaczerpnąć wiedzy w zakresie funkcjonowania i finansowania polskiego i europejskiego rolnictwa. Wszystkim Uczestnikom życzę powodzenia w rywalizacji!

Z wyrazami szacunku
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Czesław Siekierski

Nagroda

Nagrodami w konkursie są wyjazd studyjny do instytucji unijnych w Brukseli dla 5 finałowych drużyn wraz z Opiekunami/Opiekunkami (nauczycielami/nauczycielkami prowadzącymi drużyny) ufundowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz nagrody finansowe dla 3 najlepszych drużyn ufundowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.