Nagroda

Nagrody czekają na najlepszych!

Zmierz się z olimpijskimi wyzwaniami i wygraj wartościowe nagrody.

Nagrodami w konkursie są wyjazd studyjny do instytucji unijnych w Brukseli dla 5 finałowych drużyn wraz z opiekunami/opiekunkami (nauczycielami/nauczycielkami prowadzącymi drużyny) ufundowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz nagrody finansowe dla 3 najlepszych drużyn ufundowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.