Baza wiedzy – strony internetowe

Baza wiedzy

Przygotuj się do olimpijskiej rywalizacji. Mamy dla Ciebie zestaw materiałów, które Ci to ułatwią. Odwiedź naszą bazę wiedzy i inspiracji.

 

Strony internetowe

Oficjalna strona Unii Europejskiej

Oficjalna strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Priorytety Komisji Europejskiej

Strona Konferencji w sprawie przyszłości Europy

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/strategia-od-pola-do-stolu

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_pl

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_pl

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/plan-strategiczny-dla-wpr-na-lata-2023-2027-wersja-40--przyjety-przez-rade-ministrow

https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-dotyczacy-pakietu-fit-for-55

https://european-union.europa.eu/index_pl

https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/

https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/voting-system/qualified-majority/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12016M%2FPRO%2F06

https://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/members/

https://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12016M017

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12016E039

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12016M013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12016E288

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12016M014

„Polski handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2020 roku”

www.ksow.pl

Zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance)

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosc-za-zazielenienie4

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosci-bezposrednie-w-2021-r

Problematyka dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2010, Bartosz Mickiewicz, Antoni Mickiewicz, Journal of Agribusiness and Rural Development 2(20) 2011, 89-101

Materiał informacyjny dotyczący działania dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 dostępny na stronie MRiRW

Przewodnik po działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 (Wydanie III, 2019 r.) dostępny na stronie MRiRW

http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/

Strony internetowe

Historia Unii Europejskiej
Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2019-2024
Prezydencja w Radzie UE
Kraje strefy euro
Aktualna strona z przewodniczącymi instytucji UE
Informacje o strefie Schengen
KE – Ty i wakacje
Symbole Unii Europejskiej
Ursula von der Leyen przewodniczącą KE
Przewodniczący Rady Europejskiej
Europejski Zielony Ład
Historia narodzin Unii Europejskiej
Erasmus to nie wszystko – Unia Europejska dla Młodych
https://www.gov.pl/web/gdos/przepisy-prawne-dotyczace-gatunkow-obcych
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-regionalne-i-tradycyjne1
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes_pl
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27_pl
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata--2023-2027
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polski-handel-zagraniczny-towarami-rolno-spozywczymi-w-okresie-2021-roku
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/doradztwo-rolnicze2
https://gospodarstwademonstracyjne.cdr.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosci-bezposrednie
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-plan-odbudowy-realizowane-i-planowane-dzialania
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polski-lad-dla-polskiej-wsi3
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/agenda-2030
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dokumenty-analizy-szrwrir-2030
http://piorin.gov.pl/o-inspekcji/zadania-realizowane-przez-inspekcje,1.html
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content/krotki-przewodnik-po-pracy-z-regulami-pochodzenia
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zakaz-importu-do-rosji
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacje-dotyczace-zintegrowanego-systemu-rolniczej-informacji-rynkowej

UE ciągle się zmienia, pamiętaj, aby przed każdym etapem sprawdzić aktualność podstawowych informacji, takich jak przewodniczący poszczególnych instytucji, państwo sprawujące prezydencję w Radzie UE, lista członków strefy euro czy skład strefy Schengen