Baza wiedzy – Zagadnienia do Konkursu

Baza wiedzy

Przygotuj się do olimpijskiej rywalizacji. Mamy dla Ciebie zestaw materiałów, które Ci to ułatwią. Odwiedź naszą bazę wiedzy i inspiracji.

 

Polska Wieś w Europie, edycja 2023

Zagadnienia do Konkursu

 1. Historia integracji europejskiej - od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Traktatu z Lizbony
 2. Założyciele Unii Europejskiej
 3. Symbole Unii Europejskiej
 4. Traktaty europejskie - kalendarium i najważniejsze postanowienia
 5. Państwa należące do Unii Europejskiej i historia rozszerzania
 6. Parlament Europejski - kompetencje, powoływanie, pozycja Przewodniczącego/ej PE
 7. Komisja Europejska - kompetencje, skład, powoływanie, pozycja Przewodniczącego/ej KE
 8. Rada Unii Europejskiej - kompetencje, skład
 9. Rada Europejska - kompetencje, skład, pozycja i wybór Przewodniczącego/ej Rady Europejskiej
 10. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej - czym jest, z jakich państw się składa, ile trwa?
 11. Wspólna waluta - historia powstania, państwa należące do strefy euro
 12. Czym jest Wspólna Polityka Rolna i Europejski Zielony Ład?
 13. Jak Unia Europejska wspiera europejskie rolnictwo?
 14. Czym jest program Erasmus+?
 15. Działania Unii Europejskiej wobec młodych

Baza wiedzy obejmująca zagadnienia dotyczące rolnictwa zostanie opublikowana w najbliższym czasie. Prosimy o śledzenie informacji na stronie konkursowej.